Blaenavon World Heritage Environment Group

Grŵp Amgylchedd Treftadaeth y Byd Blaenafon

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

The Blaenavon World Heritage Environment Group (BWHEG) is a volunteer group that works in partnership to protect and promote the unique World Heritage Site at Blaenavon.


We carry out a variety of regular activities and tasks to help conserve, enhance and promote the unique and precious natural and cultural heritage of the area.


Amongst the special groups we have are those who are involved in archaeology, dry stone walling, wildlife, and walking as well as a general task group that ensures we help conserve the World Heritage Site.

 

 

 

Mae Grŵp Amgylchedd Treftadaeth y Byd Blaenafon (BWHEG) yn grŵp gwirfoddol sy'n gweithio mewn partneriaeth i warchod a hyrwyddo y Safle Treftadaeth y Byd unigryw ym Mlaenafon.

Rydym yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau a thasgau rheolaidd i helpu i warchod, gwella a hyrwyddo y treftadaeth naturiol a diwylliannol unigryw a gwerthfawr yr ardal.

Ymhlith y grwpiau arbennig sydd gennym ni yw'r rhai sy'n ymwneud ag archeoleg, waliau cerrig sych, bywyd gwyllt a cherdded yn ogystal â grŵp tasg cyffredinol sy'n sicrhau ein bod yn helpu i warchod Safle Treftadaeth y Byd.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

Follow us on social media

Dilynwch ni ar
gyfryngau cymdeithasol

Follow us on social media

Dilynwch ni ar
gyfryngau cymdeithasol

WANT TO JOIN US?


New members are welcome to join any time.


You can download an application form by clicking here and sending the completed form to bwheg@hotmail.co.uk.

 

Or email if you would like to attend a taster activity with us first.

 

 

EISIAU YMUNO?

Mae croeso i aelodau newydd ymuno ag unrhyw amser.

Gallwch lawrlwytho ffurflen gais trwy glicio yma ac anfon y ffurflen wedi'i llenwi i bwheg@hotmail.co.uk.

Neu e-bost os hoffech chi fynychu gweithgaredd blasu gyda ni yn gyntaf.

Blaenavon World Heritage Environment Group

BIL logo_250.jpg

 

Design
2018 - BWHEG

Home About Activities | What's On | Contact Us